01 Jun 2007

Lanjutan Kes Lina Joy

Banyak forum dan perbincangan hangat sedang berlangsung di Internet sekarang. Banyak yang membuat komen dan kritikan adalah mereka yang bukan beragama Islam. Ayuh, mari kita pertahankan kesucian agama Islam kita. Atau tidak mahu melayan perbincangan berat sebelah mereka yang tidak berpandukan ilmu pengetahuan dan sia-sia saja? Atau mahu memberikan penerangan kepada mereka supaya suatu hari nanti... siapa tahu...?

OK, dalam pada itu, aku terbaca satu komen di Monsterblog yang dipos oleh seorang pembaca bernama Leong seperti berikut:

I feel… there’s really no fairness in this country when it comes to religion… freedom of worship?? it still remains a question mark. In malaysia, Muslims has their own laws… and even their own religious enforcement dept… officers. its like muslims must follow… else be sentenced to jail… punishment… etc. Its like so forceful… its sad that one’s religion has to be enforced… rather than something we do sp personally… its something sacred.. something peaceful… between an individual with God. we don’t need enforcement officers guarding us like prisoners. Religion should be a free thing. And i sometimes wonder… where’s God… Please show yourself.

Atau terjemahannya:

Saya rasa… tidak ada keadilan sebenarnya di negara ini apabila bersangkutan dengan agama… kebebasan beragama?? Ia masih menjadi tanda tanya. Di Malaysia, orang Islam ada undang-undang sendiri… dan malah ada jabatan pihak berkuasa agamanya… pegawai. Seolah-olah orang Islam mesti patuhi… jika tidak, dimasukkan ke penjara… hukuman… dan sebagainya. Seolah-olah terlalu memaksa… sedih kerana agama seseorang mesti dikuatkuasakan… daripada sesuatu yang kita lakukan secara peribadi… sesuatu yang menakutkan.. sesuatu yang damai… antara individu dan Tuhan. Kita tidak perlu pegawai penguatkuasa menjaga kita seperti tahanan. Agama sepatutnya sesuatu yang bebas. Dan saya kadang-kadang tertanya… di mana Tuhan… Tunjukkan diriMu.

-----

Saya tertarik dengan ayat terakhirnya... Ya Allah, tunjukkanlah hidayahMu kepada insan bernama Leong ini... Amin...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...